Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara

Dana, 13.05.2022. godine Fakultet zdarvstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“ u saradnji sa udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina organizovao je seminar na temu „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“.

Seminar je organizovan u cilju edukacije i unapređenja znanja medicinskih sestara/tehničara u oblasti zdravstvene njege – znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara/tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

Na početku, učesnicima se obratio prof. dr Dražen Jovanović, dekan Fakulteta zdravstvenih studija, poželevši im dobrodošlicu i sreću u budućem radu. Riječ dobrodošlice uputili su prof. dr Boro Krstić, direktor Univerziteta “Bijeljina” i gospođa Gordana Gavrić, predsjednica upravnog odbora Udruženja.

U okviru seminara održano je sedam predavanja sa različitim temama iz oblasti zdravstvene njege, kao i o izazovima koji se postavljaju pred sestrinsku profesiju.

Prof. dr Boro Krstić, održao je predavanje na temu “Odgovornost  zdravstvenih radnika usljed stručne greške”, a prof. dr Dražen Jovanović govorio je  “Zdravstvu kroz istoriju” .

Glavna medicinska sestra Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnice “Sveti Vračevi” dipl. medicinska sestra Jasminka Jović predstavila je  rad na temu “Trudnoća i Covid-naša iskustva”.

Predavanja na temu “Prednosti i ciljevi prenatalne dijagnostike” i  “Sindrom izgaranja na poslu” izlagala je viša medicinska sestra Suzana Zorić iz Šapca.

Ispred Doma zdravlja Bijeljina predavač je bila dipl. medicinska sestra Dijana Toholj iz Dispanzera za zene na temu  “Zdravstvena zaštita žena”.

Seminar su zatvorile Milica Dikić, glavna sestra Bolnice “Sveti Vračevi” i Tatjana  Đuranović Perić, menadžer u zdravstvu, glavna sestra Doma zdravlja Bijeljina.