Agenda

DAN 1: 13.10.2023.godine
Kongresna sala „Moskva“

Мjesto održavanja

Etno selo Stanišići, hotel „Moskva“ - kongresna sala

1500 - 1800

Registracija učesnika

SVEČANO OTVARANJE

1800 - 1940

Dip.med.ses. Tatjana Perić, predsjednica Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske

Prof.dr Boro Krstić, direktor Univerziteta Bijeljina

Dr. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Grada Bijeljina

Dodjela zahvalnica

Dr .Milan Latinović, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

PREDAVANJE PO POZIVU

1940 - 2000

„Osiguranje od odgovornosti zdravstvenih radnika – stručna greška i objektivna odgovornost", prof.dr Boro Krstić, Univerzitet Bijeljina

2000 -

Koktel dobrodošlice - hotel „Moskva“ - drugi dio sale

DAN 2: 14.10.2023. godine
Kongresna sala „Moskva“

PREDAVANJE PO POZIVU

0900 - 0920

„Veštačka inteligencija i virtuelna realnost u medicini", Prof. dr Zorica Vujić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

0920 – 0935

„Fiksne kombinacije lekova u terapiji arterijske hipertenzije", Prof. dr Zoran Perišić, Klinički centar Niš.

0935 – 0950

„Signalni sistemi i pojava maligne transformacije ćelije", Prof. dr Siniša Maksimović, JZU bolnica Sveti Vračevi" Bijeljina.

0950 – 1005

„Balint metoda za profesionalce koji pružaju pomoć drugima. Pomoć pomagačima", Prof. dr Rosa Šapić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina.

1005 – 1020

„Značaj primene magnezija u terapiji“, Doc. dr Dragana Srebro, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

1030 - 1100

Pauza za kafu - sala hotela „Moskva“

1100 – 1115

„Dijagnostika i intenzivna terapija hipovolemičnog šoka“, Doc. dr Dragan Zečević, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina.

1115 – 1130

„Značaj pravovremenog dijagnostikovanja i adekvatnog tretmana dijabetesa i dijebetesne polineuropatije“, Doc. dr Vladimirka Jovišić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina.

1130 – 1145

„Savremeni pristup pružanju farmaceutskih usluga u brizi o mentalnom zdravlju“, Doc. dr Jasmina Šljivić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina.

SPONZORISANA PREDAVANJA

1145 - 1200

„Mi stvaramo sisteme budućnosti“, Slavko Bojić "MMSCODE"

1200 – 1215

„Inovacija u službi zdravlja“, Hasib Jahić - Sanitas BiH -a

1230 - 1400

Pauza za ručak

1400 – 1710

Stručna predavanja - Sesija 1 - Kongresna sala „Moskva“

IZLAGANJE RADOVA

Radno predsjedništvo 1400 - 1510

 1. Doc. dr Isidora Milanović
 2. Nataša Radović
 3. Sanja Gidumović

1400 – 1410

„Kontrola kvaliteta u zdravstvenoj nezi“, Željko Vlaisavljević, Vesna Paunović, Jelena Ilić Živojinović

1410 – 1420

„Značaj rane dijagnostike HPV u prevenciji i lečenju karcinoma grlića materice", Vesna Paunović, Željko Vlaisavljević, Jelena Ilić Živojinović

1420 – 1430

„Značaj obrazovanja medicinskih sestara za sigurnost pacijenata“, Maja Skočo, Tanja Bokić, Ivana Parijez

1430 – 1440

 Liderstvo u sestrinstvu“, Jasna Borojević, Slavija Slavić, Bojana Pilipović

1440 – 1450

„Palijativna njega i uloga zdravstvenih radnika“, Radojka Golijan

1450 – 1500

„Komunikacija između znanja i neznanja“, Veroslava Panić

1500 – 1510

„Šta smo naučili kroz pandemiju COVID-19“, Radenka Gužvić

1510 – 1530

Pauza

Radno predsjedništvo od 1530 - 1710

 1. Doc. dr Isidora Milanović
 2. Veroslava Panić
 3. Radenka Gužvić

1530 – 1540

„Značaj biohemijskih markera u dijagnozi i prognozi akutnog pankreatitisa“, Živka Malić, Snežana Mirković, Brankica Božić

1540 – 1550

„Dijabetička retinopatija - uloga medicinske sestre“, Nada Radović, Aleksandra Zečević

1550 – 1600

„Uloga medicinske sestre-tehničara u kardiopulmonalnoj reanimaciji“, Slobodan Stanišić, Nenad Sandić

1600 – 1610

„Kvalitet života porodilja sa postpartalnom depresijom“, Sanja Gidumović

1610 – 1620

„Njega pacijenta oboljelog od karcinoma u JIL-a“, Nataša Radović, Natalija Hadživuković, Marijana Elez

1620 – 1630

„Vakcinacija djece - najpouzdaniji način sprečavanja zaraznih bolesti“, Marica Vuković, Slađana Tešić

1630 – 1640

„Rodno uslovljeni faktori depresije“, Lidija Vasiljević

1640 – 1650

„Neurorazvojni poremećaji i program rane intervencije“, Mila Bunijevac, Ivana Maletić Savić, Ninoslava Dragutinović

1650 – 1710

Diskusija

1400 – 1700

Stručna predavanja - Sesija 2 - sala „Vagon“

Radno predsjedništvo od 1400 - 1510

 1. Doc. dr Živka Malić
 2. Marica Vuković
 3. Dragana Bilić

1400 – 1410

„Primena DPPH testa za određivanje antioksidativnog potencijala pojedinih ekstrakata lekovitih biljnih vrsta“, Andrea Bajić, Jasmina Šljivić, Ivana Vuksanović, Sandra Petrović, Katarina Rajković

1410 – 1420

„Trendovi u razvoju analitičkih metoda za praćenje teških metala u životnoj sredini sa ciljem unapređenja zdravlja“, Sandra Petrović, Katarina Rajković, Predrag Petrović

1420 – 1430

„Uloga odnosa s javnošću na kreiranje poslovnog imidža, unapređenja i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova“, Ivanka Adžić, Vera Simić

1430 – 1440

„Prevencija komplikacija povišenog krvnog pritiska“, Snježana Bencun

1440 – 1450

„Rijetke bolesti kod djece – mukopolisaharidoza“, Tanja Bokić, Maja Skočo¸ Ivana Parijez

1450 – 1500

„Akutna trovanja kod djece“, Ivana Parijez, Maja Skočo, Duška Zečević, Tanja Bokić

1500 – 1510

„Anskioznost i anksiozni poremećaji kao oboljenje današnjice“, Svetlana Perotić, Boško Ninković, Slađan Kunarac

1510 – 1530

Pauza

Radno predsjedništvo od 1530 – 1700

 1. Doc. dr Jasmina Šljivić
 2. Tanja Bokić
 3. Ivana Prijez

1530 – 1540

„Intranazalni esketamin kao farmakološka terapija za rezistentni depresivni poremećaj", Jovana Mijušković, Biljana Mijailović

1540 – 1550

„Trebovanje administriranje i razduživanje lekova na odeljenju – praksa i protokol", Ljiljana Mitrović, Isidora Milanović

1550 – 1600

„Hemioterapijski protokoli primene citostatika kod karcinoma dojke", Ivana Perić, Srđan Milanović, Isidora Milanovoć

1600 – 1610

„Primena Concerta®-e u lečenju hiperkinetskog sindroma sa poremećajem pažnje", Marija Ignjatović, Isidora Milanović

1610 – 1620

„Uticaj dezinfekcije i sterilizacije na nastanak intrahospitalnih infekcija", Ljiljana Stijepović, Indira Poplata, Elvedina Hodžić

1620 -1630

„Povezanost vrijednosti serumskog feritina s dužinom hospitalizacije i konačnim ishodom u COVID-19", Dragana Bilić

1630 – 1640

„Trudnoća i porođaj kod pacijentkinja na hemodijalizi", Vera Simić, Ivanka Adžić, Jelena Milović, Spomenka Stanojković

1640 – 1700

Diskusija

1700 – 1715

Podjela certifikata za učesnike - Glavni ulaz, hotel „Moskva“

1715 – 1800

Sastanak organizacionog odbora i radnog predsjedništva

2000

Svečana večera - Velika sala hotela „Moskva“

 

Sponzori