Galerija Kongresa SMSIT-RS

PRVI NAUČNO-STRUČNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

„ZDRAVLJE ZA SVE – POGLED U BUDUĆNOST“