5. Simpozijum medicinskih sestara i tehničara

Od 10. 03. do 12. 03. 2023. godine u Brčkom je održan 5. Simpozijum medicinskih sestrara i tehničara u organizaciji Udruženja medicinskih tehničara Brčko distrikta “Medicinar”.

Na Simpozijumu je učestvovalo preko 260 učesnika sa preko 60 radova.

Aktivno učešće uzele su glavna sestra Doma zdravlja Bijeljina Tatjana Perić sa radom “Interni marketing u funkciji motivisanja zaposlenih na primarnom nivou zdravstvene zaštite”, zatim medicinske sestre Branka Jeličić sa radom “BMI-Body Mass Index”- poster prezentacija i Snežana Bencun sa radom “Prevencija komplikacija povišenog krvnog pritiska”.

Pored navedenih, u simpozijumu su učestvovale i glavna sestra Službe porodične medicine Svetlana Gajić, glavna sestra Službe hitne medicinske pomoći Gordana Gavrić.

Opšti utisak i zaključak simpozijuma je da je od izuzetne važnosti ulaganje u edukacije zaposlenih i njihovo nagrađivanje za ostvarenje rezultate, a sve u svrhu većeg zadovoljstva zaposlenih što u kranjem cilju rezultira zadovoljnim korisnicima naših usluga.