Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske

Savez je osnovan na osnivačkoj skupštini održanoj 1999. godine.

Sjedište Saveza je u Banja Luci, Klinički centar Banja Luka, ulica Dvanaest beba bb.

Vijesti

Vijesti

III Poziv za učešće

PRVI NAUČNO-STRUČNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „ZDRAVLJE ZA SVE – POGLED U BUDUĆNOST“ Kongres će se održati 13.10.-15.10.2023. Bijeljina (Etno selo „STANIŠIĆI“)

čitaj više »
Rad Saveza je javan
Javnost u radu Saveza može biti isključena u slučajevima kada postoji mogućnost povrede profesionalne tajne.
Članovi Saveza
Su udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice.
Strukovne sekcije
Se osnivaju po kriterijumu pripadnosti zdravstvenih radnika po odgovarajućem profilu.
Previous
Next

Savez čine

Udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice.

Savez prihvata odnose i saradnju sa udruženjem ljekara Republike Srpske.

Članstvo u Savezu

Zasniva se na principu dobrovoljnosti podnošenjem pismenog zahtjeva sa priloženim dokazima o registraciji udruženja ili podružnice kod nadležnog suda, statutom, podacima o članovima i licima koji ih zastupaju i predstavljaju.

Ukoliko posumnja u tačnost određenih podataka vezanih za ispunjavanje uslova za prijem u članstvo, predsjednik Upravnog odbora može tražiti da se o zahtjevu izjasni Upravni odbor Saveza.