III Poziv za učešće

PRVI NAUČNO-STRUČNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

„ZDRAVLJE ZA SVE – POGLED U BUDUĆNOST“

Kongres će se održati 13.10.-15.10.2023. Bijeljina (Etno selo „STANIŠIĆI“)

Stručni dio Kongresa će biti akreditovan kod Minisarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske