Zoran Perišić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavačaZoran Perišić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom

Univerzitetski klinički centar Niš

Medicinski fakultet Niš UKC Niš

Sadašnje zvanjeRedovni profesor
Izbor u sadašnje zvanje2021
Broj godina radnog iskustva40
Uža naučna oblastkardiologija
Doktoratda
Magisterijumda
SpecijalizacijaInterna medicina
FakultetMedicinski fakultet u Nišu
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Tomislav Kostic, Dejan Popović, Zoran Perisic, Dragana Stanojevic, Sonja Dakic,
  Sandra Saric, Danijela Djordjevic Radojkovic, Svetlana Apostolovic, Nenad Bozinovic,
  Snezana Ciric Zdravkovic, Stefan Milutinovic, Bojan Maricic, Nikola Živković, Mladjan
  Golubovic, Miodrag Djordjevic, Radomir Damjanović, Abraham Bell, Boris Đinđić. The
  hepatoprotective effect of aminoguanidine in acute liver injury caused by CCl4 in
  rats. Biomed Pharmacother 2022; 156:113918
 2. Stefanos Roumeliotis, Andrej Veljkovic, Panagiotis I Georgianos, Gordana Lazarevic,
  Zoran Perisic, Jovan Hadzi-Djokic, Vassilios Liakopoulos, Gordana Kocic. Association
  between Biomarkers of Oxidative Stress and Inflammation with Cardiac Necrosis and
  Heart Failure in Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction Patients and Various
  Degrees of Kidney Function. Oxid Med Cell Longev 2021; 2021:3090120.
 3. Perisic ZD, Kostic TL, Djindjic BJ. Diagnosis and percutaneous coronary intervention
  of an anomalous right coronary artery originating from the middle of the left anterior
  descending artery: a case report. J Int Med Res 2020; 48(2):1-7.
 4. Tomislav Kostić, Stefan Momčilović, Zoran D. Perišić, Svetlana R. Apostolović, Jovana
  Cvetković, Andriana Jovanović, Aleksandra Barać, Sonja Šalinger-Martinović, Suzana
  Tasić-Otašević. Manifestations of Lyme carditis. Int J Cardiol 2017; 232:24-32.
 5. Djindjic B, Kostic T, Radovanovic Z, Djindjic N, Lazovic M, Zivic M, Perisic Z,
  Krstic N. The contributions of fasting and postprandial blood glucose increments
  to oxidative stress and inflammation in dyslipidemic type 2 diabetic patients with
  stable ischemic heart disease. Int J Cardiol 2017; 227:611-616
Naziv temeFiksne kombinacije lekova u terapiji arterijske hipertenzije

SAŽETAK PREDAVANJA

Povišen arterijski krvni pritisak vodeći je uzrok kardiovaskularnog morbiditeta
i mortaliteta i najvažniji faktor koji se može korigovati. Oko 40% odrasle populacije
boluje od povišenog krvnog pritiska pa je razumljiva potreba pravovremenog otkrivanja
pacijenata koji zahtevaju medikamentno lečenje. Početni koraci u lečenju povišenog
pritiska nekad mogu biti i korekcije životnih navika, ali ovo često nije dovoljno.
Inicijacija medikamentne terapije obuhvata određivanje stepena hipertenzije i procenu
rizika radi odluke o primeni mono- ili politerapije. Lekovi koji se koriste u lečenju
hipertenzije su ACE inhibitori, ARB, beta blokatori, kalcijumski antagonisti i diuretici.
Pravovremenim uvođenjem terapije može se sprečiti ili odložiti oštećenje ciljnih
organa i time produžiti život ovih pacijenata. Postiznje vrednosti krvnog pritiska
ispod 130mm Hg sprečava razvoj komplikacija kod kardiovaskularnih pacijenata. Postizanje
vrednosti ispod 140/90mm Hg smanjuje rizik za razvoj srčane slabosti 50%, šloga
za 35%, a infarkta za oko 20%. Uprkos primenjenoj terapiji tek manji procenat postiže
u potpunosti vrednosti pritiska ispod 140/90mm Hg. Terapija se najčešće otpočinje
jednim lekom, a ukoliko je potrebno, može se otpočeti i primena dva leka, dok tri
leka u inicijalnoj terapiji treba izbegavati. Kod rezistente hipertenzije, ukoliko
nema kontraindikacija, može se dodati i četvrti lek. Kombinaciju ARB i ACE treba
izbegavati. Različite grupe lekova drugačijim mehanizmima dovode do obaranja povišenog
pritiska pa se očekuje bolji terapijski efekat. Kako lečenje kardioloških pacijenata
često obuhvata primenu više lekova, slaba adherenca ili pojava neželjenih efekata
u kombinaciji lekova može uticati i na terapijske efekte. U cilju olakšanja uzimanja
terapije razvoj fiksnih doza lekova, tzv. polipil terapija, pokazala se kao korisna
u postizanju prevencije kardiovaskularnih događaja, a manje je i neželjenih događaja.
Nedostatak fiksnih kombinacija može biti otežano doziranje.