Jasmina Šljivić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavača Jasmina Šljivić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Farmaceutski fakultet, Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina
Sadašnje zvanje Docent
Izbor u sadašnje zvanje 2020.
Broj godina radnog iskustva 12
Uža naučna oblast Farmakologija i farmacija
Doktorat 2019. god., naučna oblast Farmacija, uža naučna oblast Analitika lijekova, Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet
Fakultet 2010. god. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli
Reference vezane za oblast predavanja
  1. J. Šljivić, A. Protić, B. Otašević, J. Golubović, M. Zečević, J. Krmar. Multicriteria optimization methodology in stability-indicating method development of cilazapril and hydrochlorothiazide. Journal of chromatographic science, 2017; 55(6):625-637. M23
  2. J. Šljivić, A. Protić, A. Malenović, B. Otašević, M. Zečević. Simple and efficient solution for robustness testing in gradient elution liquid chromatographic methods. Chromatographia, 2018; 81(8): 1135–1145. M23
  3. B. Otašević, J. Šljivić, A. Protić, N. Maljurić, A. Malenović, M. Zečević. Comparison of AQbD and grid point search methodology in the development of micellar HPLC method for the analysis of cilazapril and hydrochlorothiazide dosage form stability. Microchemical journal, 2019; 145: 655–663. M21
  4. J. Šljivić, A. Protić, B. Otašević, J. Golubović, M. Zečević. Multicriteria optimization methodology in stability-indicating method development of cilazapril, hydrochlorothiazide and its degradation products. 21st International symposium on separation sciences, Ljubljana, Slovenija, 30. jun – 3.jul 2015. M34
  5. J. Šljivić, A. Protić, B. Otašević, A. Malenović, N. Maljurić, M. Zečević. Quality by Design approach in the development of micellar liquid chromatographic method for the analysis of cilazapril, hydrochlorothiazide and their degradation products. DA-PBA 2018, The 11th International Symposium on Drug Analysis & The 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Leuven, Belgija, 9-12. septembar 2018. M34
Naziv teme Savremeni pristup pružanju farmaceutskih usluga u brizi o mentalnom zdravlju

SAŽETAK PREDAVANJA

 Mentalno zdravlje predstavlja neizostavan dio opšteg zdravlja. Neupitna je uloga zdravstvenih radnika u promociji i očuvanju mentalnog zdravlja, kvalitetnom liječenju mentalnih bolesti i destigmatizaciji oboljelih. Interprofesionalna kontinuirana edukacija i saradnja omogućava razumijvanje profesionalnih uloga i zajedničkih ciljeva. Farmaceuti kao najdostupniji zdravstveni radnici imaju opštu ulogu u okviru multidisciplinarnog tima za brigu o mentalnom zdravlju, kao i u procjeni rizika od nastanka mentalnih bolesti. Farmaceut vrši nadzor nad kvalitetnom upotrebom lijekova pregledom liste propisanih lijekova, poboljšanjem adherencije prema lijekovima, antipsihotičnoj polipragmaziji i zajedničkom odlučivanju. Od izuzetnog značaja je i uloga farmaceuta u provođenju prilagođenih promotivnih aktivnosti i edukaciji oboljelih. Veći morbiditet i mortalitet oboljelih od mentalnih bolesti se često povezuje sa slabim fizičkim zdravljem ove populacije, pa se stoga dodatno mogu pružiti i značajne usluge vezane za prestanak pušenja ili regulisanje gojaznosti. Organizacijska kultura i stigma o mentalnom zdravlju su najveće prepreke za primjenu farmaceutske njege. Značajan napredak u pružanju farmaceutskih usluga su omogućile inicijative koje razbijaju stigmu, predrasude i diskriminaciju, daju podršku otvorenim razgovorima koji podižu svijest o mentalnim bolestima, obezbjeđuju bolju njegu mentalnog zdravlja i poboljšanje opšteg zdravlja oboljelih. Dodatne edukacije farmaceuta iz oblasti mentalnog zdravlja omogućavaju efikasniji pristup probiru, procjeni rizika i savjetovanju o mentalnim bolestima. Farmaceuti znatno poboljšavaju njegu oboljelih uspješnim upravljanjem terapijom pri čemu se identifikuju problemi nastali primjenom lijekova, ali i sprječavaju potencijalni neželjeni efekti uz uštedu troškova liječenja.